Ved oppsett av nettsider sørger vi for at de tekniske rammene for optimalisering er på plass. Guru Frog kan også utføre vurderinger av nettsiden og jobbe kontinuerlig med å skape målrettet besøk. Basert på analyser kommer vi med forslag på hvordan din bedrift kan kommunisere bedre og mer effektivt på nett.

Vi bistår med kampanjer og aktiviteter gjennom digitale kanaler som Google og sosiale medier. Trenger du råd om medierådgivning, Digital Markedsføring? Click på Skal Vi Hopp og vi kan begynne.