Dette er naturlig nok det vanligste tegnet på at deres egen markedsavdeling har utfordringer med å levere. Det genereres ikke nok trafikk, leads og salgs muligheter, og dermed blir det også få salg. Kanskje fungerer markedsføringen noen ganger godt, og andre ganger ikke, uten at dere kan sette fingeren på hvorfor. 

Kanskje trenger dere bare hjelp med å optimalisere nettsiden? Trenger ny Markedsføringsstrategi? Du er kanskje også interessert i ny teknologi. Guru Frog er noen som kjenner markedet, og kan gi en allerede kompetent avdeling råd om hvordan de moderniserer seg?

Guru Frog skal hjelpe deg! Klikk på SKAL VI HÅPE og send detaljer til oss.